Grupper

Gruppebehandling er en god måte å arbeide med psykiske vansker på.

Våre grupper er rettet mot hverdagen og livet som student. Mange gruppedeltakere syns det er lærerikt å møte andre med relaterbare erfaringer fra studielivet. Opplevelsen av at man ikke er alene om det man sliter med, og at man føler seg forstått er verdifull for egen videreutvikling.

Bli med i en gruppe

For å bli med i gruppene våre må du registrere deg digitalt og skrive at du ønsker en av gruppebehandlingene. Hvis du allerede er i behandling hos oss kan du få henvisning av behandleren din.

Våre grupper har ofte oppstart i starten av semesteret. Du kan likevel melde din interesse når som helst😊.

NB: Studenter med telefonnummer registrert utenfor Norden, eller som ikke har BankID, må ringe oss for å melde interesse.

Praktisk informasjon

Gruppeterapi er et nyttig hjelpemiddel av mange grunner, og en av dem er at samlingene skjer ukentlig. Det varierer hvor mange uker man forplikter seg til, men det vanligste er mellom 5-10 samlinger. Samlingene varer mellom 1,5 - 3 timer. Antall deltakere varierer også, men oftest er det mellom 6 til 12 deltakere.

Samlingene kan består av undervisning, samtaler, øvelser og erfaringsutveksling. Du bestemmer selv hva du vil dele.

I forkant av noen grupper vil du bli invitert til en uforpliktende forsamtale med en av gruppelederne. I forsamtalen kan du stille spørsmål, og finne ut om dette er riktig tilbud for deg.

Kontakt

Kontakt oss hvis du ønsker å bestille time uten BankID, har spørsmål om gruppetilbudene våre, eller behov for å endre avtalen din.

Adresse: Parkveien 1 Telefonnummer: 55 96 88 44

Våre grupper

ADHD/ADD - Mestringsgruppe for studenter

Er du diagnostisert med ADHD/ADD, og ønsker å jobbe med å håndtere utfordringer ADHD-vanskene kan skape i studiehverdagen?

Angst og depresjon

Denne gruppen er for deg som sliter med ulike typer angstproblematikk, eller en kombinasjon av angst og depresjon/nedstemthet.

Autisme - Erfaringsutvekslingsgruppe for studenter med Autismespektertilstander

Er du på autismespekteret og ønsker å utveksle erfaringer med andre studenter som også er på spekteret?

Bryt voldsarven Ung

Har vokst opp med vold i familien? Få hjelp til å få det bedre med deg selv.

Dynamisk gruppeterapi

For deg som plages med negative livsmønstre som du ikke selv kommer ut av.

Fysiske helseplager - Vedvarende fysiske helseplager

Har du en fysisk sykdom, plage eller funksjonshemming som gjør livet utfordrende? For deg med vedvarende sykdom, plage eller funksjonshemming.

Sammen Søvnskole - gruppebehandling

Vi hjelper deg med å jobbe deg ut av langvarige søvnvansker

Selvmedfølelse

Evnen til å være oppmerksomt til stede og å behandle oss selv med vennlighet er to grunnleggende egenskaper som hjelper oss i møte med livets utfordringer, og som kan gjøre oss mer robust i møte med motgang.

Selvrespekt og egenverdi - for menn

Opplever du deg lite verdsatt og respektert både av andre og av deg selv?

Sorggruppe

Dette er et tilbud til deg som har opplevd å miste noen som står deg nær og som kan trenge noen å dele dette med i trygge omgivelser.

Spiseforstyrrelse

Dersom du sliter med mat og /eller kropp kan dette være gruppen for deg

Bli med - klatregruppe

Ønsker du å bruke fysisk aktivitet som tiltak for å bedre din psykiske helse?

Studenter Sammen i bevegelse

Ønsker du å bruke fysisk aktivitet som tiltak for å bedre din psykiske helse?

Mindfulnessbasert pustekurs

For deg som kan føle deg stresset, har tankekjør, eller strever med å roe ned. Kanskje er du sliten, og ønsker å få det bedre med deg selv.