Selvrespekt og egenverdi - for menn

Opplever du deg lite verdsatt og respektert både av andre og av deg selv?

Mange menn ønsker å ha det bedre med seg selv. Noen strever med et dårlig selvbilde, føler seg mindre verd enn andre og holder kanskje dette for seg selv. Mange sammenligner seg med andre og føler seg mindre interessant eller smart, usynliggjort eller utenfor felleskapet. Ofte kan kilden til dette ligge i oppveksten eller i vonde erfaringer som har satt dype spor. Slike negative tanker kan være knyttet til både det faglige og det sosiale, og angår relasjoner vi har til andre og til oss selv.
Selv om slike vansker er allmennmenneskelige, er dette en gruppe for mannlige deltagere, da det kan gi bedre rom for erfaringsutveksling mellom menn.
Dette er gruppen for deg som typisk kan streve med å:
  1. stadig kritisere og fordømme deg selv
  2. undergrave din egen verdi
  3. sette urealistisk høye krav til deg selv
  4. hevde deg selv, komme frem med egne meninger og behov
  5. ivareta deg selv, sette grenser eller si nei til andre
  6. vise sårbarhet og uttrykke følelser
  7. la livet styres for mye ut fra ytre krav og andres forventninger og ikke ut fra dine egne ønsker og behov
Målet med gruppen er å gi deg anledning til å kunne jobbe med å komme litt videre med å akseptere og verdsette deg selv. Vi vil dele erfaringer og reflektere rundt tema som selvrespekt og selvfølelse, samt bruke øvelser og hjemmeoppgaver. Gruppen er en fin arena for å kunne motivere hverandre til egenutvikling.
Du bestemmer selv hvor mye du vil dele i gruppen.
Praktisk informasjon
Hver gruppe har 5 møter, med to timers varighet. Antall: inntil 8-10 deltakere. Gruppen går mandager 10.00-12.00.
Sted: Kursrom SPH, Sammen Psykisk Helse, 3. etasje Parkveien 1. Møt opp på venterom første gangen.
Oppstart: mandag 5. februar 2024.
Gruppeleder: Steinar Svoren, psykologspesialist og Henriette Heggland; rådgiver og familieterapeut.
Dette er for deg som 
Er mann, student og betaler semesteravgift til Sammen/ditt lærested.
Dette er ikke gruppen for deg som for tiden sliter med psykose, rusproblematikk, eller har alvorlige tanker om å ta ditt liv. Da vil vi heller hjelpe deg med å finne et mer passende tilbud. 
Ønsker du mer informasjon, eller vil melde interesse for deltakelse? Ta kontakt på telefon 55 96 88 44, registrer deg for behandling på våre nettsider, og skriv at du ønsker dette tilbudet. Om du allerede er i behandling hos oss, kan du henvises av din psykolog/rådgiver. 
Innrullering gjøres i forkant av kurset/gruppen. Du vil bli invitert til en uforpliktende forsamtale med en av behandlerne i gruppen. I forsamtalen blir det anledning til å stille spørsmål, og finne ut om dette er riktig tilbud for deg.