Selvmedfølelse

Mindfulness og selvmedfølelse kan være en hjelp mot selvkritikk. Samfunnet bombarderer oss med krav om å bli lykkeligere, mer veltrente og rikere. Det å forbedre seg og behovet for å bli bekreftet av andre er elementer av den typen perfeksjonistisk luft vi alle puster i og vi blir kanskje spesielt satt på prøve som studenter.

Det å gjenvinne evnen til å finne ro og utvikle omsorg for seg selv er viktig for at man skal fungere og ha det godt. Evnen til å være oppmerksomt til stede og å behandle oss selv med vennlighet er to grunnleggende egenskaper som hjelper oss i møte med livets utfordringer. Disse to kan gjøre oss sterkere i møte med motgang.
I gruppen arbeider vi med 
 1. Å trene oppmerksomt nærvær
 2. Bli kjent med hva selvmedfølelse er
 3. Å være vennligere mot oss selv
 4. Tankens kraft, våken hvile og hva som gjør selvmedfølelse vanskelig
 5. Den indre kritikeren
 6. Gode grenser og hva selvhevdelse egentlig innebærer
 7. Ulike følelser - påvirkning på oss og hvordan vi kan forstå og håndtere dem
 8. Perfeksjonisme
 9. Hvordan få gode endringer til å vare
 10. Vi prøver ut å ha en annen holdning til oss selv
Når vi evner å være oppmerksomt tilstede, kan vi gå et skritt videre og trene på ferdigheter i å tåle livets utfordrende sider. Vi trener på indre medfølelse, det vil si å trene på å møte oss selv på en vennlig og støttende måte når vi har det vanskelig. Dette er mer effektivt og hjelpsomt enn å møte oss selv med hard selvkritikk.
I gruppen vil vi ha fokus på her og nå og på dagens tema og øvelser. Deltakerne skal ikke gå inn på tidligere opplevelser og årsaker til at det er utfordrende å være vennlig mot seg selv. Dette tilbudet har et kursformat og du bestemmer selv hva du vil dele. Samlingene følger et fast oppsett for hver gang.
Praktisk
Antall: Gruppen er for inntil 10 deltagere. Det er to kurs dette semesteret.
Tid og sted gruppe 1: tirsdager kl.13.15-15.15 16.januar til 12.mars, sted Studentsenteret. Oppmøte venterom SPH. 8 ukentlige samlingen utenom i uke 9 (vinterferie).
Tid og sted gruppe 2: onsdager kl.09.30-11.30, 6.mars til 24.april. Sted: Studentsenteret, oppmøte venterom SPH. 8 ukentlige samlinge utenom i uke 13 (påskeferie).
Kursledere: psykologspesialistene Gunhild Solhaug og Birte Michelsen
Dette passer for deg som...
 1. er student og har betalt semesteravgift til ditt lærested/Sammen
 2. har opplevd store eller små belastninger og som ønsker å øve på å møte deg selv på en mer hjelpsom måte når du har det vanskelig, slik at du får større evne til å møte bekymringstanker, selvkritikk og tankekjør på hensiktsmessige måter.
Dette er ikke rette gruppen dersom du for tiden sliter mye med rusproblematikk, psykose eller alvorlige tanker om å ta ditt liv – da kan vi hjelpe deg å finne mer passende tilbud. 
Ønsker du mer informasjon om kurset, eller vil melde interesse for deltakelse? Ta kontakt på telefon 55 96 88 44, eller registrer deg for behandling på våre nettsider, og skriv at du ønsker dette tilbudet. Om du allerede er i behandling hos oss, kan du henvises av din psykolog/rådgiver.