Fysiske helseplager - Vedvarende fysiske helseplager

Har du en fysisk sykdom, plage eller funksjonshemming som gjør livet utfordrende? Denne gruppen er for deg med vedvarende sykdom, plage eller funksjonshemming.

Har du en fysisk sykdom, plage eller funksjonshemming som gjør livet utfordrende? Mange opplever å ha redusert fysisk helse over tid og i studenttiden kan dette være ekstra utfordrende. I denne gruppen vil du lære mer om hvordan du bedre kan mestre hverdagen med fysiske helseplager.
Gruppen er for deg som...
 1. Opplever å ikke kunne delta på ting du ønsker.
 2. Engster deg for fremtiden.
 3. Kjenner på at livet er annerledes enn det du ønsker.
 4. Føler deg ensom og nedstemt.
 5. Opplever at helseplagene dine påvirker studiehverdagen.
Du vil lære mer om...
 1. Mestring av hverdagen som student med fysiske helseplager.
 2. Teknikker for å håndtere av følelser og tanker.
 3. Å leve med en kropp som ikke spiller på lag.
 4. Aksept og samtidig kjempe videre.
 5. Håndtering av smerter.
 6. Tilrettelegging og rettigheter som student.
Praktisk informasjon
Informasjon om oppstart for høsten 2024 kommer snart.
Målet med denne gruppen er økt kunnskap og opplæring i verktøy og strategier du kan bruke for mestre hverdagen og i livet som student. Mange opplever også at det er lærerikt å få møte andre med lignende erfaringer. Gruppen består av både undervisning, samtaler, øvelser og erfaringsutveksling. Du bestemmer selv hva og hvor mye du vil dele.
Våre kurs er gratis for studenter. Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. I denne bekreftelsen finner du også en lenke hvor du kan melde deg av. Våre kurs har ofte venteliste og vi setter derfor pris på om du melder seg av om du blir forhindret fra å møte. Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-.
Hvis du sliter med psykose, rusproblematikk eller har alvorlige tanker om å ta ditt liv, ta kontakt med oss på telefon 55 96 88 44, så hjelper vi deg med å finne et mer passende tilbud.
Slik blir du med
Ønsker du mer informasjon om kurset, eller vil melde interesse for deltakelse? Ta kontakt på telefon 55 96 88 44 eller registrer deg for behandling på våre nettsider og skriv at du ønsker dette tilbudet. Om du allerede er i behandling hos oss, kan du henvises av din psykolog/rådgiver.
I forkant av gruppen blir du invitert til en uforpliktende forsamtale. I forsamtalen blir det anledning til å stille spørsmål med en av gruppelederne, og finne ut om dette er riktig tilbud for deg.
Oppstart
Informasjon om oppstart for høsten 2024 kommer snart.