Bryt voldsarven Ung

Bryt voldsarven Ung er et gruppetilbud for studenter som har levd med vold i sin nærmeste familie.

Man er ikke alene om å ha opplevd vold i oppveksten. Studenter kan ha vært vitne til vold mellom foreldre og nære omsorgspersoner, eller selv erfart vold. Med ny kunnskap vil du kunne være i bedre stand til å håndtere erfaringer, bryte med voldsarven og legge voldsoppveksten bak deg.

Hva er vold?

Med vold menes enhver handling rettet som skader, smerter eller krenker. Det finnes mange ulike handlinger og former for vold. Det finnes blant annet fysisk vold, psykisk eller psykologisk vold, materiell vold og seksualisert vold.
Gruppen er for deg som...
  1. Har opplevd vold tidligere og føler at dette preger din psykiske helse.
  2. Er redd for å bli som mor eller far.
  3. Er redd for å bli utsatt for vold i nære relasjoner.
  4. Opplever at vold har gitt en følelser utrygghet.
  5. Føler at vold har påvirket din evne til å skape og bevare nye, friske relasjoner.
Du vil lære mer om...
  1. Hva vold er, hva det gjør med oss og hvordan du kan bearbeide det.
  2. Hvem som er ansvarsbærende for det som har hendt med deg.
  3. Hvordan bryte med ensomheten man ofte sitter med etter å ha erfart vold under oppveksten.
  4. Hvordan etablere og bevare trygge og gode relasjoner.
  5. Å legge voldsoppveksten bak deg.
Praktisk informasjon
Oppstart høsten 2024
Gruppen starter i oktober, trolig onsdag 13-16.00. Nærmere informasjon om oppstart kommer, og du blir kontaktet av gruppeleder om oppstartsdetaljer.
Gruppen holdes av Alternativ til Vold. Kurset består av teori og oppgaver, hvor du selv bestemmer hvor mye du vil dele med de andre. Du jobber med dette gjennom fire samlinger, i tillegg til en gjenforeningssamling. Parallelt tilbys individuelle samtaler ved Sammen.
Hvis du sliter med psykose, rusproblematikk eller har alvorlige tanker om å ta ditt liv, ta kontakt med oss på telefon 55 96 88 44, så hjelper vi deg med å finne et mer passende tilbud.
Slik blir du med
Ønsker du mer informasjon om kurset, eller vil melde interesse for deltakelse? Ta kontakt på telefon 55 96 88 44 eller registrer deg for behandling på våre nettsider og skriv at du ønsker dette tilbudet. Om du allerede er i behandling hos oss, kan du henvises av din psykolog/rådgiver.
I forkant av gruppen blir du invitert til en uforpliktende forsamtale. I forsamtalen blir det anledning til å stille spørsmål med en av gruppelederne, og finne ut om dette er riktig tilbud for deg.
Oppstart
Informasjon om oppstart for høsten 2024 kommer snart.