ADHD/ADD - Mestringsgruppe for studenter

Er du diagnostisert med ADHD/ADD? Ønsker du å jobbe med utfordringer dette kan skape i studiehverdagen?

Å slite med ADHD/ADD kan være krevende for studenter. Lær verktøy som kan hjelpe deg å styre hverdagen, øke motivasjonen og andre mestringsstrategier for læring og livskvalitet.

Hva er ADHD/ADD?

ADHD/ADD, også kalt hyperkinetisk atferdsforstyrrelse, er til stede hos omtrentlig 2-3 % av den voksne populasjonen. ADHD/ADD kan påvirke konsentrasjon, gi uro, rastløshet og impulsivitet. Det oppleves allikevel ulikt fra person til person.
Gruppen er for deg som...
 1. Kan vise til diagnosen ADHD/ADD.
 2. Sliter med å organisere egen studiehverdag og læring, å huske alt og å få oversikt.
 3. Ønsker å håndtere relasjoner og vanskelige følelser bedre.
 4. Synes det er vanskelig å komme i gang, motivere seg selv, holde ut og avslutte i tide.
 5. Ønsker å møte andre studenter med lignende erfaringer.
Du vil lære mer om...
 1. Hvordan styre oppmerksomheten og fokus for bedre motivasjon.
 2. Mestringsstrategier for læring og livskvalitet.
 3. Tilretteleggingsmuligheter og rettigheter.
 4. Medisinering og psykologisk behandling.
 5. Jobb, karriere, studiehverdag og ADHD.
 6. Relasjoner og følelser.
Praktisk informasjon
Informasjon om oppstart for høsten 2024 kommer snart.
Gruppen er rettet mot hverdagen og livet som student, og består av både undervisning, samtaler, øvelser og erfaringsutveksling. Mange kursdeltakere mener det er lærerikt å møte andre med lignende erfaringer. Du bestemmer selv hva og hvor mye du vil dele. Gruppen møtes totalt åtte ganger.
Våre kurs er gratis for studenter som betaler semesteravgift. Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. I denne bekreftelsen finner du også en lenke hvor du kan melde deg av. Våre kurs har ofte venteliste og vi setter derfor pris på om du melder seg av om du blir forhindret fra å møte. Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-.
Hvis du sliter med psykose, rusproblematikk eller har alvorlige tanker om å ta ditt liv, ta kontakt med oss på telefon 55 96 88 44, så hjelper vi deg med å finne et mer passende tilbud.
Slik blir du med
Ønsker du mer informasjon om kurset, eller vil melde interesse for deltakelse? Ta kontakt på telefon 55 96 88 44 eller registrer deg for behandling på våre nettsider og skriv at du ønsker dette tilbudet. Om du allerede er i behandling hos oss, kan du henvises av din psykolog/rådgiver.
I forkant av gruppen blir du invitert til en uforpliktende forsamtale. I forsamtalen blir det anledning til å stille spørsmål med en av gruppelederne, og finne ut om dette er riktig tilbud for deg.
Oppstart
Informasjon om oppstart for høsten 2024 kommer snart.