Autisme - Erfaringsutvekslingsgruppe for studenter med Autismespektertilstander

Er du på autismespekteret og ønsker å utveksle erfaringer med andre studenter som også er på spekteret?

Å være autist på spekteret kan innebære styrker og by på utfordringer i hverdagen som student. På gruppen vil du kunne lære mer om deg selv, bli inspirert av andre og få muligheten til å drøfte erfaringer og stille spørsmål.

Hva er autisme?

Autisme er en utviklingsforstyrrelse og regnes som en medfødt tilstand. Det er vanlig å oppleve vansker med sosialt samspill, kommunikasjon og begrensende interesseområder. Det er stor variasjon i symptomer og funksjonsevner blant de som har autisme, hvor hver person har sine unike styrker og utfordringer.
Gruppen er for deg som...
 1. Vil lære mer om hvordan håndtere egne utfordringer.
 2. Ønsker å bli kjent med egne styrker i studiesituasjonen.
 3. Trenger å oppleve et fellesskap.
 4. Ønsker å dele erfaringer.
Du vil lære mer om...
 1. Hva autisme er (tidligere ofte omtalt som Asperger syndrom) og hva du kan fortelle andre om diagnosen din.
 2. Mestring av stressbelastninger, selvkritikk og selvfølelse.
 3. Rettigheter som student og tilrettelegging av studiesituasjonen, samt informasjon om andre tilbud i kommunen.
 4. Hvordan mestre studiehverdagen bedre.
 5. Håndtering av påtrengende grubling og bekymring.
 6. Hva som kjennetegner relasjoner, kommunikasjon og følelser.
 7. Overgangen fra å være student til arbeidsliv.
Praktisk informasjon
I denne gruppen er det lagt opp til noe undervisning, men med mest fokus på aktiv gruppedeltagelse og erfaringsutveksling. Du bestemmer selv hva og hvor mye du vil dele. Gruppen består av ti samlinger med ulike temaer og repetisjon.
Våre kurs er gratis for studenter som betaler semesteravgift. Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. I denne bekreftelsen finner du også en lenke hvor du kan melde deg av. Våre kurs har ofte venteliste og vi setter derfor pris på om du melder seg av om du blir forhindret fra å møte. Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-.
Hvis du sliter med psykose, rusproblematikk eller har alvorlige tanker om å ta ditt liv, ta kontakt med oss på telefon 55 96 88 44, så hjelper vi deg med å finne et mer passende tilbud.
Slik blir du med
Informasjon om oppstart for høsten 2024 kommer snart.
Påmelding kan gjøres online. Hvis skjema er stengt betyr det at gruppen er full. Du vil bli kontaktet i forkant av gruppen med beskjed om du har fått plass.
Oppstart
Informasjon om oppstart for høsten 2024 kommer snart.