Angst og depresjon

Denne gruppen er for deg som sliter med ulike typer angstproblematikk, eller en kombinasjon av angst og depresjon/nedstemthet.

Fokuset for denne gruppen er rettet mot det som er felles for ulike emosjonelle vansker. Behandlingen er basert på kognitiv terapi med ekstra vektlegging regulering av følelser.

Hva er angst og depresjon?

Angst og depresjon er de mest vanlige psykiske lidelsene i Norge. Det kan gi både kroppslige og psykiske symptomer. Mennesker har mange ulike følelser, noen som er lette å håndtere, og andre som er mer utfordrende. Personer som har, eller er sårbare for å utvikle ulike følelsesmessige vansker, kan oppleve følelser og emosjoner sterkere og oftere enn gjennomsnittet.
Gruppen er for deg som...
  1. Sliter med ulike former for angstproblematikk, eller en kombinasjon av engstelse og nedstemthet.
  2. Blir lettere trist, engstelig eller frustrert enn de rundt seg.
  3. Synes det er vanskelig å slutte å tenke på ting som gjør deg urolig, sint eller flau.
  4. Holder deg opptatt for å unngå å kjenne på vanskelige følelser.
  5. Overtenker og bekymrer deg mye.
  6. Har vansker med å styre temperamentet.
Dette vil du lære mer om...
  1. Teknikker for å håndtere vanskelige følelser.
  2. Verktøy og øvelser slik at de blir hjelpsomme i livet ditt.
  3. Mindfulnessøvelser og eksponering.
Praktisk informasjon
Informasjon om oppstart for høsten 2024 kommer snart.
Sammen jobber vi med hva som kan være gode og viktige målsetninger for deg, og hvordan disse kan deles opp slik at du skritt for skritt beveger deg mot målene dine. Mye av dette arbeidet gjøres mellom samlingene, der du lever livet ditt. Det er både erfaringsdeling, undervisning og øvelser. Du bestemmer selv hvor mye du vil dele. Gruppen møtes totalt ti ganger.
Våre kurs er gratis for studenter som betaler semesteravgift. Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. I denne bekreftelsen finner du også en lenke hvor du kan melde deg av. Våre kurs har ofte venteliste og vi setter derfor pris på om du melder seg av om du blir forhindret fra å møte. Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-.
Hvis du sliter med psykose, rusproblematikk eller har alvorlige tanker om å ta ditt liv, ta kontakt med oss på telefon 55 96 88 44, så hjelper vi deg med å finne et mer passende tilbud.
Slik blir du med
Ønsker du mer informasjon om kurset, eller vil melde interesse for deltakelse? Ta kontakt på telefon 55 96 88 44 eller registrer deg for behandling på våre nettsider og skriv at du ønsker dette tilbudet. Om du allerede er i behandling hos oss, kan du henvises av din psykolog/rådgiver.
I forkant av gruppen blir du invitert til en uforpliktende forsamtale. I forsamtalen blir det anledning til å stille spørsmål med en av gruppelederne, og finne ut om dette er riktig tilbud for deg.
Oppstart
Informasjon om oppstart for høsten 2024 kommer snart.