Karriere

Vi har karriereveiledere som hjelper deg med å gjøre gode karriere- og jobbsøkergrep

Stillinger for studenter og nyutdannede

Vi ønsker at alle studenter og nyutdannede skal få relevant arbeidserfaring - både under og etter studietiden. Utdanning i Bergen har samlet de beste mulighetene globalt.

Mannlig student som sitter foran et vindu og leser.

Våre kurs

Våre kurs hjelper deg med karrierevalg og jobbsøkerprosessen. Kursene holdes i Bergen eller digitalt.

En gruppe mennesker som sitter på en konferanse, aktivt deltar og tar notater.