Konsentrert kvinne med hodetelefoner som skriver på en laptop.

Hvordan skrive en god CV

Cv-en er et faktadokument om fortiden din.

En god CV skal

  1. være maks to sider
  2. være oversiktlig og lettlest
  3. skreddersys til hver stilling
  4. ha omvendt kronologisk rekkefølge - det nyeste skal stå først

Gjør din relevante erfaring tydelig

Tilpass CV-en til jobben du søker. Skriv mest om det du vil fremheve med din erfaring, det som gjør deg mest relevant for stillingen. Utdyp gjerne de viktigste punktene med et par linjer eller en punktliste. Hva var ansvar og oppgaver du hadde i stillingen? Slik hjelper du arbeidsgiver å forstå hvilken kompetanse du har.
All erfaring bør være med i dokumentet, men du kan samle ting som ligger langt tilbake i tid (eller som ikke er så relevant for jobben) i et samlepunkt. For eksempel kan du kalle det "Diverse deltidsjobber".

Referanser

Husk å spørre referansene dine på forhånd om du kan oppi kontaktinformasjonen deres. Det kan også være lurt å dele stillingsutlysningen med dem, slik at de vet hva du søker. Du kan også skrive "referanser oppgis på forespørsel".