Mannlig student foran laptop

Hvordan skrive en god søknad

Hvis stillingsutlysningen er eksamensoppgaven, er søknaden besvarelsen
🕵️Kartlegg arbeidsgiver og stillingen
 1. Les utlysningsteksten nøye
 2. Finn mer informasjon om arbeidsgiveren, bruk google, LinkedIn, Instagram, bekjente, karrieredager, bransjemedier, og alle andre kilder du kan komme på
 3. Det er nyttig å vite hva som er arbeidsgivers samfunnsoppdrag, verdier, kundegruppe, prosjekter, utfordringer, stolthet, og all annen informasjon som kan tegne et tydeligere bilde av jobben
 4. Tenk gjennom hva jobben innebærer og hvordan du med din kompetanse kan fylle rollen
🪞Kartlegg deg selv
 1. CV-en er et faktadokument, søknaden skal argumentere for at du er rette person for stillingen
 2. Begrunn påstander og vis med konkrete eksempler
  1. Hva motiverte deg til å ta valgene du har tatt?
  2. Hvordan kan kunnskapen din komme til nytte for arbeidsgiver?
  3. Hvordan kommer dine personlige egenskaper til uttrykk gjennom dine handlinger?
 3. Tre spørsmål som kan hjelpe deg å strukturere teksten
  1. Hvem er jeg? - dine personlige egenskaper
  2. Hva kan jeg? - utdannelse og annen erfaring
  3. Hva vil jeg? - motivasjon for akkurat denne jobben
  4. (de trenger ikke besvares i denne rekkefølgen, det første og det siste kan bytte plass eller henge tett sammen)
🖊️Karriereveiledernes tips
 1. Søknaden må alltid tilpasses den jobben du søker
 2. Motivasjon er superviktig! Få frem hva som motiverer deg til å søke akkurat denne stillingen
 3. Fremhev med gode eksempler de delene av din kompetanse og erfaring som er mest relevante for jobben
 4. Vær kort og presis, teksten bør være maks én side
 5. Skriv oversiktlig og lett, bruk avsnitt. Unngå lange setninger, fremmedord og fagterminologi
 6. Hold blikket på arbeidsgivers behov: hvordan kan du vise at du har det de trenger for å fylle rollen og utføre arbeidsoppgavene?
 7. Vil du ha tilbakemelding? Send CV og søknad til oss
 8. Er det tungt å komme i gang med jobbsøking? Delta på Skriveverksted hos Sammen Karriere
 9. Eller bestill en time til karriereveiledning
 10. Ble du ikke innkalt til intervju? Ikke fortvil! Det at du har vist interesse for denne stillingen, kan styrke søknaden din ved en eventuell ny søknad i fremtiden.