Spennende klatrevegg med utfordrende ruter for en givende klatreopplevelse.

Klatring

Besøk våre klatrevegger på Fantoft og Lehmkuhl
Klatring og buldring er inkludert i medlemskapet, og våre kurs er åpne for alle interesserte. Barn til og med 14 år av medlemmer kan klatre gratis sammen med foreldre på både Fantoft og Lehmkuhl. Foreldre må ha brattkort.
Fantoft
 1. Vi har tre tau-klatrevegger og ett buldrerom
 2. Hovedveggen er 12 meter høy og har opptil 40 ulike ruter på alle nivåer
 3. Autobelay
 4. Buldrerom har utfordringer til alle nivå
Lehmkuhl
 1. Veggen er 15 meter høy og har opptil 50 ulike ruter
 2. Vertikal klatring med variabel hydraulisk skråvegg for bratt klatring
 3. Autobelay
Regler for bruk av klatrevegg
 1. All klatring skjer på eget ansvar.
 2. Klatrekort/brattkort kreves! Personer uten brattkort må leie instruktør eller være i følge av en person med klatrekort. (Ansvarsskjema må fylles ut hver gang). Man må ha fyllt 18 år for å kunne ta ansvar for personer uten Klatrekort.
 3. Personer under 18 år må ha skriftlig tillatelse fra foresatte, barn under 16 år må være i følge av personer over 18 år.
 4. All klatring skal foregå med utstyr godkjent av UIAA.
 5. Tauet skal klippes inn på alle nødvendige sikringsbolter.
 6. All topptauing skal skje med tauet festet i topptaufestet og der det er nødvendig være klippet innom sikringer for å unngå pendelfall.
 7. Det er ikke tillatt å buldre (klatre uten tau) med hode over første sikringsbolt og på ruter som er opptatt.
 8. Alle personskader skal rapporteres til resepsjonen som fører og oppbevarer egen logg.
 9. Betjeningen har rett til å bortvise, eller nekte personer som anses uskikket til å bruke klatreanlegget adgang.
 10. Alle som klatrer må henge brattkort i selen godt synlig, dette pga. sikkerhetskontroll.
 11. Kursvirksomhet som ikke er godkjent av Sammen, eller annen kommersiell virksomhet, tillates ikke i våre anlegg.

Brattkorttest

Dersom du har nødvendige klatreferdigheter, men mangler brattkort, kan du melde deg opp til en test der du får brattkort ved passert test. Har du ikke erfaring med klatring fra før kan du ta et av våre populære kurs.

Innføringskurs i klatring

Våre erfarne instruktører gir deg en grundig innføring i klatring og sikring på både topptau og «led». Det kreves ingen forkunnskaper for å delta. Bestått kurs fører til brattkort.
Meld deg på kurs:

Ungdomsgrupper og barneklatring

Vi har klatregrupper for barn og ungdom mellom 12 og 16 år som har lyst til å begynne å klatre på Fantoft og/eller Lehmkuhl. Fokuset for treningene er klatreglede og sikkerhet.
 1. Sted: Fantoft
 2. Tid: Torsdag klokken 17:00 - 19:00
 3. Antall plasser: Min. 6, maks. 12 plasser per gruppe.
 4. Pris: kr. 2450,- per semester
 5. Prisen inkluderer erfarne instruktører, klatreutstyr og leie av klatrevegg.
 6. Alder: 12 – 16 år
 7. Spørsmål og påmelding sendes til: Rune Selenius på rune.selenius@sammen.no