Bilde av sal fra en idrettshall.

Finn et lokale

Uansett hva du din studentorganisasjon driver med, om det er idrett, sang eller journalistikk, kan det være nyttig å ha lokaler.

Lokaler for studentorganisasjoner på Vestlandet

Lokaler i Bergen

Idrettslokaler

Kulturlokaler

Kontor- og øvingslokaler

Mange studentorganisasjoner får disponere kontorlokaler på campus. Ta kontakt med lærestedet.

Lokaler i Sogndal

Meieriet er studentanes hus i Sogndal. Det er Studentsamfunnet i Sogndal som har den daglege driften av huset.

Lokaler i Haugesund

Studentenes Hus

Studentforeningene har eget hus med kontorlokaler og lager.

Alle studenter som engasjerer seg i en studentforening kan få tilgang til Studentenes Hus.

Her kan man både holde foreningsmøter og samle medlemmene til sosiale begivenheter. Det finnes også et stort lager hvor man kan oppbevare utstyr.

Lokalet ligger rett nedenfor høgskolen i 2. etasje over Pedalen sykkelbutikk. Er du ny tillitsvalgt i en forening? Ta kontakt med leder av foreningen for å ordne tilgang.

Lokaler på Stord

Studenthuset Granheim Granheim er studentens hus på Rommetveit. Studentforeningen Studentersamfundet drifter studenthuset.

Her kan man både holde foreningsmøter og samle medlemmene til sosiale begivenheter. Lokalet ligger på campus nedenfor kunstgressbanen. Ta kontakt med Studentersamfundet for å ordne tilgang.

Lokaler i Førde

Akutten

Akutten er studentbaren i Førde. Den ligg i fyste etasje ved HVL Campus Førde.

Førdehuset

Skal du arrangere kurs, konferanse eller eit møte? Førdehuset har godt eigna lokale for dei fleste høve som vi kan tilpasse for frå 2 til 600 personar. Dei leiger ut til organisasjonar, bedrifter og private.

Andre ressurser