En mann og en kvinne jobber sammen med bærbare datamaskiner ved et bord.

Helsefond

Helsefond for studenter med høye helseutgifter
Som student kan økonomi være en utfordring, derfor har Sammen opprettet et eget helsefond der studenter som har høye helseutgifter kan søke om penger fra🧡

Dette kan du få pengestøtte til 

Vi har valgt de vanligste helseutgiftene det ikke finnes støtteordninger for i dag:
  1. Psykolog
  2. Psykiatrisk poliklinikk/ DPS
  3. Psykoterapi hos psykiater
  4. Psykomotorisk fysioterapi
  5. Tannlege - kun utgifter fra 2023
  6. Tannskade
  7. Transport
👉 Her trenger du BankID.

Regler og retningslinjer for støtte

Husk at utgiftene ikke kan være eldre enn 6 måneder, behandlingen må være gjort i Norge, og du må dokumentere at du har betalt semesteravgift det semesteret du hadde utgiftene.
Psykolog
Det gis støtte til psykologbehandling som kommer inn under Helfos’ egenandelstak. Dette gjelder behandling hos psykologspesialister som har avtale med helseforetak eller DPS. Utgiftene må dokumenteres med utskrift fra Helfo. Beløpet dekkes fra første krone og opp til egenandelstaket.
Psykiatrisk poliklinikk/ Distriktspsykiatriske sentre (DPS) 
Det gis støtte til psykiatrisk poliklinikk/ DPS som kommer inn under Helfos’ egenandelstak. Utgiftene må dokumenteres med utskrift fra Helfo. Beløpet dekkes fra første krone og opp til egenandelstaket.
Psykoterapi hos psykiater 
Det gis støtte til psykoterapi hos psykiater som har avtale med det offentlige og som kommer inn under HELFOs egenandelstak. Utgiftene må dokumenteres med utskrift fra Helfo. Beløpet dekkes fra første krone og opp til egenandelstaket
Psykomotorisk fysioterapi 
Det gis støtte til psykomotorisk behandling hos fysioterapeut som har avtale med det offentlige og som kommer inn under Helfos egenandelstak. Utgiftene må dokumenteres med utskrift fra Helfo. Beløpet dekkes fra første krone og opp til egenandelstaket.
Tannskader 
Det gis støtte til reparasjon av tenner som blir skadet i forbindelse med ulykker og fall. Støtten er på 25 % av utgiftene, etter at eventuell annen inndekning fra det offentlige eller forsikringer er trukket fra. Det settes et tak på godkjente utgifter på kr 40.000, slik at maksimalt støttebeløp blir kr 10.000.
Tannlege - kun utgifter fra 2023 *Gjelder ikke Bergen
Studenter fra Førde, Sogndal, Stord eller Haugesund som var 25 år eller eldre i 2023 kan søke om 25% refusjon for utgifter til tannlege utgifter det året. Utgiftene kan ikke være eldre enn 6 måneder.
Legg ved kvittering med ditt navn, behandlingsdato og bekreftelse fra tannlege på at bare nødvendig behandling er utført. Det er et tak på godkjente utgifter per år på kr 20 000, slik at maksimalt støttebeløp kan være kr 5 000. Det gis ikke støtte til tannregulering, tannimplantater eller kosmetisk tannbehandling.
Transport
Det gis støtte til transport mellom studiested og hjem dersom skade eller sykdom gjør det umulig å benytte offentlige kommunikasjonsmidler. Støtten gjelder en tur – returreise pr dag. Reiser i helg er ikke støtteberettiget. Støtte gis for en periode på maksimum fire uker. Av godkjente utgifter beregnes en egenandel på 50 %. Behovet for transport må dokumenteres av lege.