Selvhjelp

Nettbasert selvhjelp er gratis verktøy for deg som har milde til moderate symptomer på vanlige psykiske vansker.

Vi ønsker at alle som strever skal få hjelp så tidlig som mulig. Selvhjelp er et godt sted å starte hvis du er usikker på om det du strever med krever kontakt med helsetjenesten eller ikke.
Du bestemmer selv når og hvor mye tid du vil sette av til å arbeide med deg selv. Som med alt endringsarbeid vil også selvhjelp kreve en innsats over tid for å oppleve forbedringer.
Selvhjelp brukes også for å få best mulig utbytte av behandlingene vi tilbyr.

Gratis selvhjelpsverktøy

Assistert selvhjelp
Mestrings- og kartleggingsverktøy som hjelper med vanlige psykiske helseutfordringer. Studenter får gratis tilgang til verktøyet ved å kontakte oss for sin egen påloggingskode.
Bergen: 55 96 88 44 Sogndal og Førde: student@sammen.no Haugesund & Stord: thomas.mikkelsen@hvl.no
Bli kjent med verktøyene
Psyken - Helse Bergen
Selvhjelpsmoduler som er laget for deg som opplever psykiske vansker, og ønsker å lære hvordan du kan mestre plagene dine.
Selvhjelpsvideoer - Magnus Nordmo
Gratis selvhjelpsvideoer laget av psykolog Magnus Nordmo. Kursene bruker kognitiv terapi som behandlingsform.
EMeistring
EMeistring tilbyr veileda internettbehandling til deg som slit med panikkliding, sosial angst eller depresjon.
Tankevirus
Tankevirus er ein metode retta mot forebyggjing og tidleg behandling av lette til moderate psykiske plagar.

Gratis selvhjelpsapper

Et team av psykologer, rådgivere og studenter tilknyttet studentsamskipnadene i Norge har utviklet selvhjelpsapper som hjelper med studentrelaterte utfordringer.
Lur
Hjelper deg å sove bedre og forbedre søvnvanene dine.
Mot
Hjelper deg med å føle deg mer fri og trygg når du er sosial.
Slik laster du ned appen
1. Last ned "Attensi Skills"
2. Skriv "student" i feltet som dukker opp i appen
3. Registrer deg med mail og passord
Skjerpa
Hjelper deg med dine studievaner, konsentrasjon og fokus.
Slik laster du ned appen
1. Last ned "Attensi Skills"
2. Skriv "student" i feltet som dukker opp i appen
3. Registrer deg med mail og passord

Få hjelp til å velge rett selvhjelpsverktøy

Du kan bestille et videomøte med fagpersonell for mer informasjon og veiledning om de ulike digitale selvhjelpsverktøyene som finnes.