Få hjelp av andre

Vi er mange som ønsker å hjelpe deg🧡

Få hjelp av andre

Det finnes mange gode og nasjonale hjelpeapparater som er tilgjengelig for deg.

Tilbud i din studieby

Gode og lokale tilbud som vi anbefaler til studenter.

Bergen

Rask psykisk helsehjelp Lett tilgjengelig og gratis tilbud for alle over 16 år som har psykiske vansker. Krever ingen henvisning.

Frisklivssentralen For deg som vil ha hjelp til å få bedre kosthold, bli mer fysisk aktiv, slutte med snus eller røyk eller bli sterkere psykisk.

Livskrisehjelp Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er kommunens tilbud til mennesker i akutte livskriser, som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd.

Ung rus oppdagelse (URO) For unge mellom 15 og 25 år som strever med rusproblematikk. Snakk med URO-teamet før utfordringene blir for store for deg.

EMeistring - Helse Bergen Gratis digital behandling for panikklidelser, sosial angst eller depresjon for voksne. Studenter i Bergen behøver ikke henvisning for å få tilgang til behandlingstilbudet.

Førde

EMeistring Gratis digital behandling for panikklidelser, sosial angst eller depresjon for voksne. Studenter i Førde behøver ikke henvisning for å få tilgang til behandlingstilbudet.

Haugesund

Lavterskel psykisk helse Tilbyr samtaler for voksne som opplever psykiske vansker, psykiske lidelser eller livskriser.

Frisklivssentralen Et kommunalt helsetilbud til deg som ønsker å endre levevaner.

EMeistring Gratis digital behandling for panikklidelser, sosial angst eller depresjon for voksne. Studenter i Haugesund behøver ikke henvisning for å få tilgang til behandlingstilbudet.

Sogndal

Rask psykisk helsehjelp Et gratis korttidstilbud til alle over 16 år som ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon, rusproblem og søvnvansker.

Frisklivssentralen Arbeider med livsstilsendringer innen kosthold, psykisk helse, søvn, snus og røykeslutt og fysisk aktivitet.

Stord

Frisklivssentralen Gir deg støtte til å endre levevaner og å mestre hverdagen bedre.

EMeistring Gratis digital behandling for panikklidelser, sosial angst eller depresjon for voksne. Studenter på Stord behøver ikke henvisning for å få tilgang til behandlingstilbudet.