Body Project

Vil du bidra til et godt kroppsbilde for deg selv og andre?

Bergen

04. april 2024

12:30

-

13:30

Antall kursdager:

4

Varighet

01:00

6 av 6 ledige

Kursdager

04. april 2024

12:30

-

13:30

Bergen

Utsikten

Parkveien 1

5007

Bergen

11. april 2024

12:30

-

13:30

Bergen

Utsikten

Parkveien 1

5007

Bergen

18. april 2024

12:30

-

13:30

Bergen

Utsikten

Parkveien 1

5007

Bergen

25. april 2024

12:30

-

13:30

Bergen

Lunsjrommet SPH, 3. etg. Studentsenteret

Parkveien 1

5007

Bergen

BIDRA TIL ET GODT KROPPSBILDE FOR DEG SELV OG ANDRE

Vi blir ofte eksponert for bilder av tilsynelatende vellykkede personer som fremmet et kroppsideal som for de fleste er både urealistisk og usunt.  

  

Et godt kroppsbilde blant ungdom og unge voksne kan fremmes. Body Project er en gruppebasert workshop som jobber med dette. Med kroppsbilde menes hvordan vi oppfatter, tenker og føler om kroppen vår. Kroppsbildet vårt kan påvirkes av utseendeidealer som vi daglig blir eksponert for i samfunnet og i sosiale medier, ofte fra ung alder. 

 Kursholdere: Katrine Hole og Marianne Bang Hauge

  

Slik jobber vi 

  • 5-6 unge kvinner i gruppe og diskuterer utseendeidealene unge kvinner blir eksponert for i kulturen vår. 

  • felles diskusjoner og oppgaver i et interaktivt kurs 

  • Diskuterer hvordan man kan hjelpe hverandre å motstå ideal  

  • jobbe sammen for et godt kroppsbilde 

  

Målet er å forstå mer om 

  • hvordan media og samfunnets normer påvirker hva vi tenker om vår egen kropp og utseende 

  • hvordan vi aktivt kan motstå kroppspress og kroppsmisnøye som vi utsettes for daglig 

  

Tidligere erfaringer 

Over 6 millioner jenter i 140 land har vært med på Body Project tidligere. Erfaringer viser at BodyProject er effektivt for å bedre kroppsbilde og at deltagerne synes det er engasjerende, bevisstgjørende og gøy. 

Internasjonale studier har vist at deltakere får bedre kroppsbilde etter deltakelse, og at Body Project kan forebygge utvikling av spiseforstyrrelser hos de som er i risiko. 

  

Praktisk 

Møtene holdes en gang i uken over 4 uker. Hver samling varer 1 time. Det vil bli gitt hjemmeoppgaver mellom samlingene. 

  

Våre kurs er gratis, og for studenter som betaler semesteravgift. 
Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene har ofte venteliste. Dersom du blir forhindret fra å møte setter vi pris på om du melder deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan overta plassen. Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-.