Barn som leker

Veiledning og pedagogikk

I Sammen jobber vi med å møte hvert enkelt barn ut fra sine forutsetninger og sammen skape gode relasjoner.

I alle Sammen-barnehagene bruker vi samspillsmetoden Marte Meo. I en Marte Meo barnehage blir barnet møtt av voksne som er tilgjengelig, støtter det og setter ord på det som skjer. Samtidig får barnet tid og rom til å ta egne initiativ og oppleve seg selv som relevant i samspillet med andre barn og voksne.

Marte Meo-sertifiserte barnehager

Alle Sammen-barnehagene er sertifiserte Marte Meo-barnehager.

Det innebærer at:

 1. Vi har ansatte som er godkjente Marte Meo terapeuter, kollegaveiledere og praktikere

 2. Vi gir Marte Meo veiledning til ansatte

 3. Marte Meo elementene gjennomsyrer relasjonene i barnehagehverdagen

 4. Alle ansatte har kjennskap til elementene

 5. Marte Meo jevnlig tas opp på personalmøter, foreldremøter o.l.

Veiledning

I Sammen Barnehager benyttes Marte Meo i daglige samspillsituasjoner med barna, og til veiledning av personalet. Marte Meo som veiledningsmetode innebærer at vi bruker video og visuelle bilder av samspill som utgangspunkt for veiledning. Metoden er en praktisk modell til utvikling av nye ferdigheter som personalet tar med seg tilbake til det daglige samspillet med barna. De visuelle bildene gir oss konkret informasjon "skritt for skritt" om hva som skjer i samspillet, samtidig som metoden gir oss mulighet til å binde sammen teori og praksis.

Hensikten med å bruke metoden i arbeidet vårt er å få:

 1. økt kunnskap om samspill

 2. bedre og sterkere kvalitet på samspillet

 3. felles forståelse for prinsippene for støttende kommunikasjon

 4. større forståelse og innsikt i enkeltbarnet

 5. utviklet evnen til observasjon

 6. reflektert over vår egen rolle i møte med enkeltbarnet