Undersøkelse om studenters psykiske helse

Hjelp forskere ved UiO og Modum Bads Forskningsinstitutt med å verne om studenters mentale helse og velvære

Dette er en invitasjon til deg som er student i Norge om å bli med i en undersøkelse om studenters psykiske helse før, under og etter krisetider🧡

COVID-19 pandemien viste at studenter kan være en ekstra utsatt gruppe under pandemiske perioder og krisetider. Derfor ønsker forskere ved Universitetet i Oslo og Modum Bads Forskningsinstitutt å gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge studenters psykiske helse og motstandsdyktighet før og under slike perioder.

Svar på undersøkelsen og bli med i trekningen av et gavekort til en verdi av 600kr🙌

Undersøkelsen vil bli brukt for å verne om studenters mentale helse og velvære ved slike situasjoner i fremtiden. Dine svar er viktige i forståelsen av hvordan psykisk helse hos studenter kan påvirkes av kriser, i tillegg til hva som fremmer velvære hos studenter over tid.