Studentprisen 2023 - Sogndal og Førde

Studentprisen 2023

Veit du om ein student som har gjort ein ekstra innsats for studentmiljøet? Nominer dei til studentprisen 2023!

Engasjement og frivilligheit er heilt avgjerande for eit godt studentmiljø. Kvart år er det studenter som gjer ein ekstra innsats for å skape eit aktivt og inkluderande studentliv på og utanfor Campus. Derfor delast Studentprisen 2023 ut til ein eller fleire studentar som har utmerka seg med eit spesielt engasjement kring studentsosialt arbeid i Sogndal eller Førde i studieåret som var.

Prisen er på 10 000 kr og kan delast på fleire studentar. Vinnar blir annonsert og prisen delt ut under VEKAO 2024 i Sogndal.

Under ligg nominasjonsskjema kvar du kan lese meir om prosessen og kriteriar!

Nominasjonsfrist!

Frist for innlevering av nominasjon er kl. 23:59 søndag 3.mars.