Svelte logo

Om Sammen

Sammen er Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Alle studiebyer i Norge har en studentsamskipnad som jobber for studentene. En studentsamskipnad har aktiviteter og gode tilpasset studentenes hverdag. I Sammen har vi studentboliger, treningstilbud, mat, barnehage og helsetilbud, for at studentene skal ha en best mulig studietid.
Semesteravgift
Studenter som betaler semesteravgift ved en av Sammens utdanningsinstitusjoner, har rett til å bruke alle Sammens tilbud og tjenester. Det er utdanningsinstitusjonene som krever inn semesteravgiften på vegne av Sammen.
Semesteravgiften er på 650 kroner.
(Økning fra vår 2024)
Ledige stillinger
I Sammen jobber over 800 mennesker med ulike fagbakgrunner, alt fra kokker til barnehagelærere til vaktmestere og controllere. Flere avdelinger har også studentmedarbeidere.
💪 Vil du jobbe som gruppeinstruktør hos Trene Sammen Bergen, send en mail til ann-kristin.rosbo@sammen.no
Vi poster våre ledige stillinger på Jobb Norge:
Sponsor
Det er Kulturstyret som forvalter og deler ut Sammens sponsormidler til studentkultur og studentfrivillighet. Ønsker du penger fra Sammen søker du enkelt via Kulturstyrets egne nettsider.
Sammen støtter kun studentaktiviteter, og henviser alle ønsker om sponsormidler til Kulturstyret.
Faktura til Sammen
Vi ønsker all faktura i EHF-format. Husk at fakturaen må inneholde: - vår referanse, har kan du føre Sammens bestillerkode (7siffer) - leveringsadresse eller informasjon som gjør det mulig for oss å kontrollere at det som er fakturert er levert og i samsvar med bestilling. Faktura som ikke har disse punktene må vi returnere. Fakturaadresse navn: Studentsamskipnaden på Vestlandet EHF-adresse: 9908:960033590 E-fakturaadresse: 7080003209931 Faktura på PDF: faktura@sammen.no Organisasjonsnummer: 960 033 590
Kan du ikke sende EHF-faktura? Send oss faktura i PDF-format på e-post til faktura@sammen.no.
Kampanjematriell
Bilder til skjermer, sosiale medier og andre kampanjer som Sammen lager.
Åpenhetsloven
Studentsamskipnaden på Vestlandet - Sammen, erkjenner at aktiviteten i vår virksomhet påvirker samfunnet og omgivelsene rundt oss. Det er viktig for oss å ta ansvar for denne påvirkningen og sikre at menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljøhensyn blir respektert og ivaretatt i våre verdikjeder.

Strategi, bærekraft og mangfold i Sammen

Vår visjon er å skape gode studentliv for en ansvarlig fremtid.

Styret i Sammen

Styret er Sammens øverste organ. Studentene har flertall i styret og styreleder er en student.

Presse

Her finner du Sammens pressemeldinger og nyheter.
Two people working on a laptop at a table.