Helsestasjon i Bergen

Helsestasjon for ungdom og studenter Bergen kommune tilbyr gratis helsestasjontilbud til studenter opp til 26 år.

Der kan du snakke med helsesykepleier og lege om for eksempel kjønnsidentitet, seksuell orientering, prevensjon, graviditet, abort, spisevansker, depresjon, sorg, ensomhet, vanskelige familieforhold, rus, vold, overgrep og mobbing.

Du kan også teste deg for seksuelt overførebare sykdommer og hente gratis kondomer.

Hvordan få time? Åpen drop-in fra mandager til onsdager. Tilgjengelig på telefon alle hverdager.